Home

Executive
Conference

News

Subscriptions

History
Constitution
Journals
CASA Directory
Links
Vogel Awards
Essay Competition
Translation Prize
Outreach

CASA Essay Competition

 

Report 2005

 

 

Gedurende die afgelope rondte van die KVSA-opstelkompetisie vir voorgraadse studente was daar 8 inskrywings wat ‘n wye reeks onderwerpe gedek het wat gewissel het van Griekse tragedie tot regspraak in antieke Egipte. Die wenner was Inge Scheepers (Universiteit van Suid-Afrika) met ‘n opstel oor Fate and divine working in Sophocles’ Oedipus Rex en die naaswenner was Olivier Serrão (Universiteit van Rhodes) met An assessment of Aeneas’ status as a hero from a Roman point of view. Die inskrywings was almal van ‘n weklik hoë gehalte en dit was moeilik om wenners aan te wys. Die opstelle het getuig van ‘n volwasse vermoë om bronne, primêr sowel as sekondêr, te evalueer en te integreer en om ‘n skerp fokus op die eintlike onderwerp te behou. Dit was verblydend om te sien hoe netjies korrekte verwysingstegnieke toegepas is. Hierdie opstelle het getuig van die voortreflike werk wat daar in die relevante departemente aan ons universiteite gedoen word en die kollegas wie se studente hierdie uitstekende opstelle ingeskryf het, verdien een en almal ‘n woord van gelukwensing.

  

During the last round of the CASA Essay Competition for undergraduate students there were 8 entries with topics ranging from Greek tragedy to jurisprudence in ancient Egypt. The winner was Inge Scheepers (University of South Africa) with an essay written on Fate and divine working in Sophocles’ Oedipus Rex and the runner-up was Olivier Serrão (Rhodes University) with An assessment of Aeneas’ status as a hero from a Roman point of view. The general standard of all the entries was very high and it was difficult to decide on the winners. The essays revealed a mature ability to evaluate primary as well as secondary sources and to keep the real topic in sharp focus. It was a pleasure to see the neat way in which the students applied correct reference techniques. These essays attested to the good work which is done in the relevant departments at our universities and colleagues whose students sent in these excellent essays should be congratulated.