KVSA Verslag van die Noordelike Streek

 

Sedert die laaste algemene tweejaarlikse KVSA kongres het daar twee jaarvergaderings in die Noordelike Streek plaasgevind. Op Saterdag, 25 Oktober 2003 het lede van Potchefstroom, Bloemfontein, Pretoria en Johannesburg lekker by RAU gekuier en verlede jaar op 22-23 Oktober was die jaarvergadering by die Universiteit van die Vrystaat plaasgevind. Ons het die Vrydagaand braaivleis gehou by die Oorlogsmuseum in Bloemfontein en lekker saamgekuier en die Saterdagoggend na 3 voordragte geluister en vergadering gehou.

Na afloop van die jaarvergadering in Bloemfontein het die Pretorianers besluit om op ‘n informele manier die Klassieke te bevorder deur populêre lesings aan te bied oor interessante onderwerpe uit die Klassieke erfenis. Die eerste lesing het plaasgevind by UP en Phlip Bosman het ‘n praatjie oor Alexander die Grote aangebied wat goed ontvang is deur die ‘Vriende van die Klassieke’. Ons glo dat daar baie mense is wat sal belangstel om sulke lesings by te woon sonder om noodwendig as lid by die KVSA aan te sluit. Ons hoop natuurlik dat van die belangstellendes later meer betrokke sal raak en lede van die KVSA sal word. ‘n Volgende byeenkoms word beplan vir Vrydag, 26 Augustus 2005, om saam te val met die beplande jaarvergadering van die Noordelike streek op Saterdag, 27 Augustus.

 

Nuus van die die verskillende universiteite:

 

Universiteit van die Vrystaat

 

Grieks het bygekom, en die departement staan nou bekend as die Dept. Engels en Klassieke Tale. In Latyn en Grieks is daar saam ongeveer 180 studente, waarvan 6 nagraads (2 Hons., 2 M.'s en 2 D.'s), en 5 dosente—Louise Cilliers, die enigste permanente persoon, met Johan Cilliers, Dirk Coetzee, Louis le Roux, en Joseph Pali op kontrakbasis.

Gelukkig was daar geen verdere rasionaliserings nie (anders is daar niks oor nie), en een bevordering: Louise Cilliers is van Professor na Senior Professor bevorder, een van 9 in die hele universiteit, en die enigste vrou.

 

Publikasies—Louise Cilliers het ‘n boek saam met prof. Francois Retief gepubliseer wat eersdaags verskyn, asook ’n hoofstuk in 'n oorsese boek en 4 artikels in geakkrediteerde tydskrifte met prof. Retief (wat nie die bogenoemde boek opgeneem is nie). Die titel van die boek is: “Health and Healing. Disease and Death in the Graeco-Roman world”.

 

Kongresse—daar is referate by 2 oorsese kongresse gelewer.

 

UNISA

 

The Department of Classics at Unisa amalgamated with European Languages in the new Dept of Classics and Modern European Languages.

 

The 6th Unisa Classics Colloquium held in February; theme : 'Battles and Battlefields'; keynote speaker Dr Anton Powell.

 

Dr. Richard Evans will be leaving the department after nearly 20 years of service.

 

Student numbers in general constant to up.

 

Postgraduates in the MA for Ancient Languages and Cultures up to the current 18 students

Lecturers active in research: sabbatical leaves, conference attendance locally and abroad; publication of articles and books.

 


 

Randse Afrikaanse Universiteit

 

Me Andrea Boyle is aangestel as junior lektor om Latyn en Klassieke Kultuur te doseer.

 

Prof. Ben Hendrikcx en Dr Thecla Hendrickx is na hul aftrede beide weer aangestel op kontrakbasis vir ‘n verdere termyn.

 

Universiteit van Pretoria

 

Dit gaan goed met die Departement Antieke Tale van UP, danksy hoë navorsingsuitsette in die departement, ‘n groei in die aantal Teologiestudente, asook die groot studentegetalle vir die kursus Mediese Terminologie. Daar is vanjaar 2 junior dosente aangestel vir Semitiese Tale en Grieks / Antieke Kultuurgeskiedenis.

 

Prof K Bracht van die Departement Altere Kirchengeschichte und Patristische Theologie van die Humboldt-Universität te Berlyn, Duitsland, het in September 2004 die Departement besoek. Sy het ook ‘n gaslesing gegee, getitled “Securitas libertatis—Augustin's discovery of radical free will as the origin of evil”.

 

Dr Beatrice Martin het op versoek van die Departement Plantkunde vir die tweedejaarstudente ‘n lesing aangebied oor die herkoms van Botaniese name.

 

Hieronder volg ‘n opsomming van die werksaamhede en aktiwiteite van die Academia Latina sentrum.

 

Die Academia Latina het in 2004 op drie projekte gekonsentreer, nl. Mediese Terminologie, Regslatyn en Terminologie en Schola Scripta.

 

Mediese Terminologie

 

Die vak word onderrig aan oor die 600 studente, wat Medies, Tandheelkunde, Veeartsenykunde, Biologiese en Mediese wetenskappe, Verpleegkunde, Diëetkunde en Biokinetika studeer. Volgende jaar skakel die departemente Radiografie en Arbeidsterapie se studente ook in. Die aanbieding van die kursus word gedeeltelik moontlik gemaak deur ‘n ruim borgskap van PPS Versekering. Die jaarlikse HW Snyman Pro Medica-lesing het verlede jaar plaasgevind op 18 Mei en die gasspreker was die neurosjirurg, Dr Frank Snyckers wat ‘n historiese perspektief op breinsjirurgie gegee het. Tydens vanjaar se HW Snyman Pro Medica-lesing het prof Andries Stulting van die Universiteit van die Vrystaat oor die hede, verlede en toekoms van Kataraksjirurgie gepraat en die gehoor van by die 700 mense het aan sy lippe gehang.

 

Regslatyn en Terminologie

 

Die belangstelling het toegeneem in Regslatyn en meer as 100 studente het in 2004 geregistreer. Die Academia Latina het ‘n spesiale sertifikaatoorhandigingseremonie vir hierdie studente gereël, waartydens ‘n sertifikaat van die Pretoria se Vereniging van Advokate aan die studente wat geslaag het, oorhandig is. Adv. Mabel Jansen en prof. Johan Scott praat by die geleentheid oor die stand van Latyn in die regspraktyk en die LLB-opleiding.

 

Schola Scipta I, II, III, IV

 

Schola Scripta gaan van krag tot krag en word reeds al die afgelope 16 jaar deur die Academia Latina aangebied. Elke kursus bestaan uit vier modules: Latynse taalkunde, Klassieke Mitologie, Klassieke Kultuur en Romeinse Geskiedenis. Daar is jaarliks ongeveer 250 tot 300 studente met ouderdomme wat wissel tussen tien en tagtig uit alle hoeke van Suid-Afrika. Daar is ook ‘n paar inskrywings vanuit Kanada en die VSA. Mev, Judy Koekemoer is tans besig om die Schola Scripta te herskryf en die kursus word nou in ‘n tweetalige boekvorm uitgegee. Ons hartlike dank aan die hoofbestuur van die KVSA vir die finansiële ondersteuning aan die Academia Latina om ons ideaal te verwesenlik. Vivit Lingua Latina!